Pravidla a podmínky věrnostního programu MŮJ KAMÍNEK

Plné znění pravidel je dostupné na webových stránkách www.malovanykaminek.cz a má vždy přednost před, jakkoliv zkrácenými či jinde zveřejněnými pravidly. 

  1. Základní informace

Tato pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) upravují fungování věrnostního programu MŮJ KAMÍNEK (dále jen „věrnostní program“), který pro své zákazníky provozuje společnost Artmagico Artsupplies s.r.o., sídlo Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 07428791, DIČ: CZ07428791, (dále jen „my“).

  1. Členství ve věrnostním programu

Členem věrnostního programu se můžete stát, pokud jste fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, vytvoříte si u nás kompletní zákaznický účet a provedete řádnou registraci na webových stránkách www.malovany kaminek.cz (dále též jen „e-shop“). Členství je povoleno jen koncovým zákazníkům, není tedy dostupné pro B2B partnery. 

Členem věrnostního programu se může stát jak náš nový zákazník, tak stávající zákazník s kompletně vyplněným zákaznickým účtem. 

Pro registraci do věrnostního programu je třeba vyplnit registrační formulář (včetně žádosti o členství), odsouhlasit tato pravidla a poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Členství ve věrnostním programu vzniká na dobu neurčitou a není spojeno s žádnými členskými poplatky. Na členství ve věrnostním programu však není právní nárok.

Dokončením registrace udělujete svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu, těmito pravidly, a potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a obchodními podmínkami.

Své členství ve věrnostním programu, jakož i souhlas udělený ke zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, můžete kdykoli ukončit, a to zasláním e-mailu na adresu info@malovanykaminek.cz. K odeslání e-mailu musíte využít svou e-mailovou adresu, kterou máte aktuálně vyplněnou v registračním formuláři, abychom ověřili, že o zrušení žádáte skutečně Vy. Ukončením účasti ve věrnostním programu bohužel ztratíte i získanou slevu.

V rámci věrnostního programu s Vámi budeme komunikovat zejména prostřednictvím webových stránek či e-mailem, ale můžeme využít i jiných prostředků či kontaktů, které jste nám sdělil(a). 

Informace, které uvedete v registračním formuláři, musí být pravdivé. Zjistíme-li, že informace, které o sobě uvádíte, nejsou pravdivé nebo zneužíváte-li výhody členství, jsme oprávněni Vaše členství ve věrnostním programu ukončit.

  1. Fungování věrnostního programu

Podstatou fungování věrnostního programu je, že překročení částky souhrnných nákupu produktů na našem e-shopu nad 2500 Kč za posledních 12 měsíců, získáváte věrnostní slevu na nákupy produktů při kterémkoliv dalším nákupu na našem e-shopu ve výši 2 %, a při překročení částky souhrnných nákupu produktů na našem e-shopu nad 5000 Kč za posledních 12 měsíců, získáváte věrnostní slevu na nákupy produktů při kterémkoliv dalším nákupu na našem e-shopu ve výši 4 % na celý sortiment našeho e-shopu.

Podmínkou přidělení slevy je, že od kupní smlouvy na zboží neodstoupíte nebo nám zboží jiným způsobem nevrátíte či nezaplatíte. Pokud se tak stane a překročíte výše uvedené limity směrem dolu, jsme oprávněni Vám již přidělenou slevu odebrat.

Platnost slevy je 12 měsíců od jejího připsání na Váš zákaznický účet nebo do odvolání.

Sleva se uplatňuje vždy pouze na cenu zboží, nikoliv na dopravné, balné, dobírku či jiné související platby, slevy se nesčítají.

Slevu nemůžete proměnit za peníze či jinak získat jejich hodnotu jiným než výše uvedeným způsobem.

V rámci věrnostního programu pro Vás můžeme připravovat i další speciální členské nabídky a akce (dále společně jen „výhody“) či další jednorázové či opakované akce, o kterých Vás budeme případně informovat.

  1. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Registrací nám, jakožto správci, udělujete svůj souhlas ke shromažďování a zpracování údajů uvedených v registračním formuláři a ve Vašem zákaznickém účtu, a to pro účely správy, organizace a užívání věrnostního programu, k administraci nabídek, objednávek a výhod, jakož i ke kontrole plnění podmínek členství a souvisejícím činnostem včetně analytických účelů pro předkládání konkrétních nabídek, a pro marketingové a propagační účely včetně zasílání obchodních sdělení (pokud udělíte souhlas). Souhlasíte, že můžeme zpracovávat zejména Vaše následující údaje: (*) jméno a příjmení, (*) bydliště, (*) telefon, (*) email, (*) popř. další údaje, které nám v rámci aktivit věrnostního programu poskytnete.

Údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním programu. V případě, že si nepřejete, aby Vaše údaje byly zpracovávány, je třeba Vaše členství ve věrnostním programu ukončit. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány bez zbytečného odkladu po doručení Vašeho ukončení členství v programu (viz. ods. 3.). S údaji nakládáme v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které jste při registraci potvrdil.

Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři nám udělujete rovněž souhlas k tomu, abychom Vaše údaje v rozsahu (*) jméno a příjmení, (*) bydliště, (*) telefon a (*) email, zpracovávali a využívali pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to až do odvolání Vašeho souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které oprávněně získáme.

Souhlas můžete odvolat a dotazy ve vztahu ke správě a zpracování osobních údajů směřovat na e-mail: info@malovanykaminek.cz. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k ukončení vašeho členství ve věrnostním programu a tím i ke ztrátě výhod.

  1. Závěrečná ustanovení

Jsme oprávněni kontrolovat všechny podmínky Vaší účasti ve věrnostním programu a jejich plnění a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout, o jakémkoliv Vašem nároku. V případě porušení pravidel a/nebo důvodného podezření z porušení pravidel Vás můžeme z věrnostního programu vyloučit.

Vyhrazujeme si právo jednostranně měnit tato pravidla, jakož princip čerpání výhod spojených s členstvím ve věrnostním programu, i právo věrnostního programu bez náhrady zrušit. O změnách Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.malovanykaminek.cz.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 22. 10. 2022.