Kam ukládat kamínky

To je jedno z nejdůležitějších, často opomíjených témat. Ptáte se proč? Kamínek má rozdávat radost, je-li však špatně uložen, může přivodit zklamání.

IMG_20210606_181542

Kamínky vždy pokládejte na bezpečné a lehce dostupné místo. Preferujte spíše město než volnou přírodu – malované oblázky jsou často krásně barevné a tím lákavé pro zvěř, která by je mohla pozřít. Pokud je chcete uložit v přírodě, vybírejte taková stanoviště, kde je lidé snadno najdou - směrové cedule, odpočinková místa a podobně. I ve městě však dbejte na správné uložení, snažte se minimalizovat riziko, že by kamínek mohl být znečištěn výměšky zvířat. Může ho najít malé dítě, které po důkladném prozkoumání kamínku strčí ruce do pusy. 

Zde můžete vidět fotku dítěte, které objevilo kamínek. Není-li v dosahu rodič, nejen že bude dítě zklamané z toho, že na kamínek nedosáhne, ale pokud se bude pokoušet dostat ho dolů například klacíkem, hrozí také jeho pád a následné zranění osoby stojící pod ním.

kam nepokladat kaminek

Kam kamínky nepokládat?

  • Na vyvýšená místa - skály, koruny stromů, stříšky atd. Tedy všude, kde by hrozil pád nebo zranění při jeho dobývání.
  • V blízkosti vodních toků nebo kašen. Opět je zde mimo jiné zdravotní riziko, kdy by se pro kamínek vydalo nadšené dítě, které však neumí plavat.
  • Na kulturní památky a do kostelů.
  • I když namalujete krásné morčátko, není nejvhodnější ukládat jej do trávy. Při takovém uložení hrozí zničení sekačky nebo zranění osob v okolí.
  • Pokud chcete vzít kamínek do ZOO, ukládejte jej dostatečně daleko od výběhů a ujistěte se, že k místu nemají přístup zvířata, která se pohybují na volno.
  • Putovní kamínky neumisťujte na hřbitovech, sem patří jen kamínky smuteční. Lidé si jejich význam často pletou, je tedy důležité zdůraznit, že ze hřbitova kamínky nikdy neodnášíme!

 

Vzor toho, jak kamínky ukládat a neukládat, vidíte na následujících dvou fotografiích. Ve městě máme sochu, která vybízí k uložení kamínku. Jsou dvě možnosti, jak ho umístit: buď jej dáte dovnitř sochy a riskujete, že po ní poleze dítě, zničí ji nebo se zraní. Druhá možnost je položit kamínek na kraj a dítě si jej bezpečně odnese. Místo pro kamének proto vždy důkladně vybírejte.

 Věříme, že vymyslíte krásné skrýše, kam kamínky uložit tak, aby nikoho neohrožovaly a dělaly jen samou radost.